ኣገዳስነት ዘለዎ ሓጋዚ ሶፍትዌር።

ንሎሚ ፣ከም በዓል ሞያ ኮይንካ ንክትሰርሕ ይኹን ንባዕላዊ ዕግበት፣ ዝኾነ ቅርጺ ኣብ ኮምፕዩተር ንምስራሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ጥራይ ዘይኮነ፣ ነጻን ምስ ዝኾነት ዓይነት ኮምፕዩተር ዝሰርሕን ሶፍትዌር ከላልየኩም። እዚ ሶፍትዌር እዚ “ብለንደር” Blender  ይበሃል። ብለንደር ነጻን ኣዝዩ ሓያልን ሶፍትዌር ኮይኑ፣ ኣብ ዊንዶውስ፣ ሊኑክስ ይኹን ማክ እትጥቀም ኮምፒዩተር ብዘይ ዝኾነ ጸገም ጽዒንካ ንምስልታት ንክትሃንጸሉ ጥራይ ዘይኮነ፣ ንዝሃነጽካዮም ምስልታት ካብኡ ከይወጻእካ ከተንቀሳቕሶም፣ ማለት ንሓደ ኣብ ብለንደር ዝሰኣልካዮ ስእሊ፣ ህይወት ክትዘርእሉ የኽእለካ።እዚ ጥራይ ዘይኮነ፣ ብብለንደር ዝሰራሕካዮ ይኹን ብ ካሜራ ዝሰኣልካዮ ቪድዮ ውን ከተቀናብሮ የኽእለካ። እዚ ኩሉ ኣብ ሓደ ሶፍትዌር ዝተጠቕለለ እዩ። ካልኦት ከም ብለንደር ዓይነት ሶፍትዌራት ኣለዉ። ኮይኑ ግን ዋጋኦም ክቡር፣ ወይ ውን ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ዓይነት ስርዓተ-ቅለሳ(Operating system) ዝጥቀማ ኮምፕዩተራት ጥራይ ዝሰርሑ ይኾኑ።

ዋላ’ኳ ኣብ ዝኾነት ኮምፒተር ክጸዓንን ክኽፈትን ዝኽእል እንተኾነ፣ ብዝያዳ ውጽኢታዊ  ንክኸውን ግን ፣ ሓንቲ ኮምፕዩተር እንተወሓደ 3 ጊጋ-ሀርዝ (3 GHz)  ቅልጣፈ ዘለዎ ፕሮሰሰር፣ 4 ጊጋባይት ጊዝያዊ ዝኽሪ( 4 GB RAM)  ከምኡ ውን ካብ 2 ጊጋባይት (2 GB) ንላዕሊ ናይ ዝኽሪ ዘለዎ ናይ ስእሊ ካርድ (Graphics card) ዘለዋ ክትከውን ተመራጺ እዩ። መብዛሕትአን ዘመናውያን ኮምፒተራት ነዚ ብቕዓት እዚ ዳርጋ የማልኣ እየን። ስለዚ ብዙሕ ጸገም ኣይኮነን።

Captureብብለንደር ዝተሳእለት ህድሞ። 

ብለንደር ግን ከመይ ጌርካ ኣብ ኮምፒተር ትጽዕኖ? ኣብ ዊንዶውስ ወይ ማክ ኦኤስ ዝጥቀማ ኮምፒዩተራት ንምጽዓኑ፣ መጀመርያ ናብ ናይ ብለንደር ወግዓዊ ድሕረ-ገጽ ብምኻድ ምውራዱ ይከኣል። ምስ ወረደ ልክዕ ከም ካልኦት ሶፍትዌራት ነቲ Blender(.x.x). msi (ኣብ ዊንዶውስ) ወይ ተመሳሳሊ ፋይል ብምኽፋት ናብ ኮምፒተር ምጽዓኑ ይከኣል። ኣብ ሊኑክስ ንምጽዓኑ ከኣ፣ ን ትጥቀመሉ ዓይነት ስርዓት ዝሰማማዕ ትእዛዝ ብምጽሓፍ ክጸዓን ይከኣል። ን ኣብ ኡቡንቱ(Ubuntu) ን ካልኦት ኣብኡ ዝምርኾሱን ስርዓታት ctrl+alt+T ብምጽቃትጥ terminal ምስከፈትና ነዚ ዝስዕብ ትእዛዝ ብምጽሓፍ ክንጽእኖ ንኽእል።

sudo apt-get install blender

ኣብ ኣርች ሉኑክስን (Arch-linux) ን ካልኦት ኣብኡ ዝምርኮሱን ስርዓታት ድማ ኣብ Terminal ነዚ ዝስዕብ ብምጽሓፍ ንጽዕኖ።

sudo pacman -S blender

ዕዉት ናይ ስራሕን ምዝንጋዕን ጊዚ እናተመነኹ፣ ብኻልእ ኣገዳሲ ዝብሎ ሶፍትዌር ክሳብ ንራኸብ፣ ሰላም። ንዝኾነ ሕቶን ርእይቶን ድሕር ኣይትበሉ።

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s